Hva betyr de nye personvernerklæringene (GDPR)?

Fra 20. juli 2018 trådte ny personvernlovgivning (også kalt GDPR) i kraft. Dette medfører at personvernlovgivningen blir lik i hele Europa. Loven gir deg som innbygger rett til selv å bestemme hvordan dine personoplysninger skal behandles og hvem som skal få tilgang til dine personopplysninger.

Det blir strengere krav til dokumentasjon og risikovurderinger for virksomheter og de registrertes rettigheter er på flere områder styrket.

De nye reglene innebærer blant annet:

  • Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysningene skal brukes.
  • Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er behov for, skal slettes.
  • Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
  • Under visse betingelser kan man ha en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
  • Den enkelte får i visse tilfeller en rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
  • Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på en helautomatisert behandling av personopplysninger.
  • Det blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Setesdal brannvesen IKS samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre våre lovpålagte oppgaver og andre tjenester, samt for å kunne saksbehandle henvendelser vi får fra deg.

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysningene, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.

Dersom Setesdal brannvesen IKS ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene (f.eks. ved spørreundersøkelser).

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (på engelsk ”Cookies”) er små tekstfiler som blir lagret på enheten din når du besøker nettsiden vår. Disse registrerer IP-adresse og hvor lenge besøkende er på siden, hva de klikker på og hvilken enhet de bruker, samt gir oss en oversikt over hvor mange besøkende siden har. Ønsker du ikke lagring av cookies kan du følge anvisningene her for å skru de av i nettleseren din: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler.

Oversikt over informasjonskapslene vi bruker på vår nettside: 

  • PHPSESSID: Lagrer informasjon om bruker er innlogget eller ikke.
  • Inlang: Tar vare på informasjon om valgt språk (hvis tilgjengelig).